Kontakt

VEINTITRÉS s.r.o.
Horná 1727/3
977 03 Brezno
IČO: 55 634 966
DIČ: 2122043407

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl. č.: 46982/S

info@zenskyfutbal.sk
+421 908 789 057